"Circulair textiel is weldra de normaalste zaak van de wereld"

17 oktober 2016

Artikel van Olivier FABES in Le Soir van 17 oktober 2016 naar aanleiding van het bezoek aan Nederland (Amsterdam & Twente) - "Textile goes circular" op 10 en 11 oktober 2016 => De weg naar een echt circulair 'textile2textile' model is nog lang. Maar de eerste concrete stappen worden wel gezet.

De textielindustrie is, na de petrochemie, de sector met de grootste milieu-impact wereldwijd. De 'Fast Fashion' trend – waarbij kledingartikelen aan belachelijk lage prijzen worden verkocht en even snel weer worden weggegooid – zorgt bovendien voor massa's textielafval. In Noord-Europa wordt jaarlijks per persoon zo'n 7,5 kg kleding weggegooid, tegenover 5 kg een paar jaar geleden. Ondanks het feit dat meer afval wordt ingezameld en gesorteerd, komt een groot deel van de afgedankte kleding – ongeveer 40% – in de verbrandingsoven terecht. Kleding die wel een tweede leven krijgt, wordt meestal doorverkocht of weggegeven (55% van de gebruikte kleding in België volgens Coberec Textiles). De rest wordt gebruikt als vod (20%) of komt in aanmerking voor vezelrecycling (17%). Bij vezelrecycling wordt slechts een miniem deel van de gerecycleerde vezels gebruikt in kleding. De grootste afnemers zijn momenteel de automobielsector (vulsel voor stoelen) en de bouwsector (isolatieplaten). De weg naar een echt circulair 'textile2textile' model is nog lang. Maar de eerste concrete stappen worden wel gezet.

Vervolg van het artikel = http://www.lesoir.be/1344403/a...