The potential of mechanical recycling for postconsumer textiles

07 februari 2022

Uitgevoerd in het kader van het RETEX-project en in opdracht van Euramaterials, stellen wij u met genoegen de thesis voor van mevrouw Margot Chevalier voor haar Master in Innovatieve Textielontwikkeling aan de Saxion Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen.

De studie concentreert zich op mechanisch gerecycleerde textielafvalvezels en hun productiepotentieel. De huidige technische, logistieke en economische problemen van de vezels worden blootgesteld, maar belangrijker nog hoe we deze zouden kunnen oplossen. Via een routekaart voor de toekomst kan dit onderzoek inspiratie en houvast bieden voor bedrijven om nieuwe producten van hun textielafval vezels te ontwikkelen.

The Potential Of Mechanical Recycling For Post Consumer Textiles