Fotolia 100194919 Xs 1

Rethink

De eerste stap in dit textielrecyclageproces bestaat erin zichzelf in vraag te stellen: welke waarde heeft mijn textielafval? Kunnen mijn productieprocessen en producten zich aanpassen aan het gebruik van gerecycleerde grondstoffen? Welke zijn de toepassingen en markten van deze nieuwe producten?

Als uitwisselings- en innovatieplatform bestudeert RETEX alle marktopportuniteiten voor het gebruik en de vermarkting van de secundaire grondstof. Waar kunnen textielverwerkers en

-ophalers hun valoriseerbaar textiel kwijt? En welke producenten kunnen deze nieuwe flow aan vezels integreren in  hun productieproces?

RETEX beoogt een symbiose tussen textiel, wetenschap, technologie, economie en ecologie. Uit al deze domeinen brengen we gemeenschappelijke denkpistes, ontwikkelingen en innovatieve materialen samen om nieuwe (r)evoluties in de textielvalorisatieketen te stimuleren.