No textile
to waste

RETEX is een ambitieus Euregionaal partnership
dat de grenzen van textielrecyclage hertekent.

Ontdek RETEX

No textile
to waste

Als uitwisselings - en innovatieplatform
bestudeert RETEX alle opportuniteiten
voor het gebruik en de vermarkting van
de secundaire grondstoffen.

Rethink

No textile
to waste

Als denktank stimuleert RETEX ontwerpers en ontwikkelaars
om niet enkel de vorm of de functie van een product,
maar ook de samenstelling ervan, te herbekijken.

Reinvent

No textile
to waste

Engageer u voor innovatie en ecodesign!
Doe het vastberaden, want met de kennis en knowhow
van de partners van RETEX is niks onmogelijk.

Reuse
  • Retex
  • Rethink
  • Reinvent
  • Reuse

Re What?

RETEX is een ambitieus Euregionaal partnership, gefinancierd via Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, dat de grenzen van textiel overstijgt.

Hoe?

Door het creëren van toegevoegde waarde via het aanreiken van nieuwe samenwerkingen en nieuwe economische modellen, naast kennisuitwisseling. Het doel is simpel: textielafval reduceren en innovatie stimuleren.


Bezoek Interreg

Ontdek onze partners

Do The Retex!