Textiel centraal in de Europese Green Deal

14/05/20

Aan de hand van de in maart van dit jaar voorgelegde routekaart van de Europese Green Deal moest overwogen worden welke acties ondernomen kunnen worden om te komen tot een groene en circulaire economie. Textiel werd in de prioritaire waardeketens ondergebracht en Euratex (Europese Textielconfederatie) werkte dit kader mee uit.

Lees meer

Bezoek Interreg

Ontdek onze partners

Doe mee

Do The Retex!