Ecodesign: oprichting van een onlineplatform rondom milieuvriendelijk ontwerpen

15 december 2020

Refashion, de nieuwe naam van de Franse milieuorganisatie Eco-TLC, breidt zijn dienstverlening uit met een website die de basis van milieuvriendelijk ontwerp behandelt. Het is een bron van informatie, advies en begeleiding voor textiel- en schoenenbedrijven die hun aanbod willen heroverwegen om circulair te worden.

Ecotlclogo Ecodesignblack Transparent Cmyk2
Drew Grahamcopy

De zeer complete ecodesign-website bestaat uit vier delen met informatie en een pagina over de huidige ontwikkelingen, met koppelingen naar vele onderzoeken over de circulaire economie in de textiel- en schoenensector. Een deel van de website presenteert bestaande projecten voor milieuvriendelijk ontwerp, een ander deel bevat tips om aan de slag te gaan.

Het platform is het resultaat van samenwerking, met name dankzij het werk van de stichting Orée, die gespecialiseerd is in maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie (bekijk hier het FRIVEP-project voor de recyclage van werkkleding). EuraMaterials en cd2e, partners van RETEX, hebben bijgedragen aan de realisatie van de website, net als de organisaties ADEME, IFTH en ENSAIT.

De expertise- en stuurgroepen die de website hebben gemaakt, hebben geprobeerd de concrete behoeften van huislinnen-, textiel- en schoenenproducenten vast te stellen om een gebruiksvriendelijk platform te maken dat alle aspecten van milieuvriendelijk ontwerp behandelt. Ook is bijzondere aandacht besteed aan het visuele aspect van de website, aangezien de beoogde gebruikers (met name vormgevers) daar gevoelig voor zijn. “We hebben het platform zo ontworpen dat het voldoet aan de wensen van zowel beginners als experts,” legt Adèle Routhiau uit, projectleider milieuvriendelijk ontwerpen bij Refashion.

De website is in september 2020 online gegaan en zal ook andere diensten gaan aanbieden, waaronder themaworkshops (bijvoorbeeld over het recycleren van jeans). De informatie is vrij toegankelijk na online-inschrijving en wordt ‘open source’ beheerd, in overeenstemming met de principes van de milieuorganisatie. In de loop van 2021 wordt een Engelse versie gelanceerd voor spelers in het hele netwerk en de internationale teams en inkoopbureaus van de merken en ketens.

Daria Shevtsova 6Copy

Het platform heeft de ambitie om bedrijven aan te moedigen het aandeel milieuvriendelijke producten in hun aanbod te vergroten. “We willen merken helpen om producten te ontwikkelen die langer meegaan of gemakkelijker te recycleren zijn,” vertelt Adèle Routhiau. Dit is belangrijk, omdat het regelgevend kader in Frankrijk strenger is sinds de invoering in 2020 van de wet AGEC betreffende de bestrijding van verspilling en de circulaire economie.

Het platform wordt gefinancierd door de milieubijdrage die elke marketeer van kleding, schoenen en huishoudlinnen aan Refashion moet betalen in het kader van de REP (het uitgebreide producentenverantwoordelijkheidsprincipe in Frankrijk). Een deel van dit geld (€ 500.000) wordt besteed aan R&D-projecten. Het betreft een programma dat de nieuwe naam van de organisatie verklaart, legt Adèle Routhiau uit, aangezien het erom gaat merken en ketens te inspireren tot het hergebruiken, herstellen, heroverwegen, opnieuw ontwerpen en recycleren van producten.

https://refashion.fr/eco-desig...