Fotolia 133883615 Xs 1

Reinvent

Technologische en ecologische versnellingen zijn vandaag alomtegenwoordig. Creatieve vooruitgang is dat minstens evenzeer.

Als denktank stimuleert RETEX ontwerpers en ontwikkelaars om niet enkel de vorm of de functie van een product, maar ook de samenstelling ervan, te herbekijken.

Is ecodesign op basis van valoriseerbaar textiel duurder? Complexer? Bijkomstig? In géén geval. De economische leefbaarheid van producten ontstaan uit secundair textielmateriaal is de hoofdprioriteit van RETEX.