Technologiebewaking optisch sorteren

28 mei 2020

Het ingenieursbureau Terra realiseerde in opdracht van Eco-TLC een studie op Europees niveau van de technologieën omtrent het optisch sorteren en automatisch herkennen van textiel.

Tri Matière Terra Vf 100320

Aangezien almaar meer afgedankte kleding wordt ingezameld, waarvan een groot aandeel niet herbruikbaar is, wordt ook de nood aan systemen voor automatisch sorteren steeds groter. Deze kleding recycleren en valoriseren zonder dat ze per grondstof en per kleur wordt gesorteerd, is niet mogelijk. Deze vaststelling was voor Terra de aanleiding om een rapport op te stellen over de technieken voor optisch sorteren, rapport dat in maart 2020 werd gepubliceerd.

De projecten die momenteel in Europa lopen, en de verschillende technieken die worden bestudeerd, worden in dit 18 bladzijden tellende document onder de loep genomen. Voor elke methode worden de mogelijkheden, beperkingen en vooruitzichten uiteengezet. In dit overzicht komt de spectroscopie – gebruik van nabij-infrarood (NIR) golven – als interessantste methode naar voren. Volgens het rapport levert het goede resultaten op om zuivere materialen (100% katoen, 100% polyester) te detecteren, maar worden mengelingen minder goed geïdentificeerd. De studie besluit echter dat de voorbije twee jaar opmerkelijk veel vooruitgang werd geboekt.

De studie kan via de website van Eco-TLC gedownload worden.