Textiel centraal in de Europese Green Deal

14 mei 2020

Aan de hand van de in maart van dit jaar voorgelegde routekaart van de Europese Green Deal moest overwogen worden welke acties ondernomen kunnen worden om te komen tot een groene en circulaire economie. Textiel werd in de prioritaire waardeketens ondergebracht en Euratex (Europese Textielconfederatie) werkte dit kader mee uit.

Fotolia 85563957 Xs C

De Europese Green Deal heeft een gigantisch grote ambitie: de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 aanzienlijk verminderen en van Europa tegen 2050 het eerste koolstofneutrale continent maken. De voorstellen betreffende deze “klimaatwet” werden begin maart bekendgemaakt door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De eerste gesprekken over deze wet door de ministers van milieu van de EU zouden oorspronkelijk begin april plaatsvinden, maar uiteraard werd de vergaderagenda in de war gestuurd door de coronacrisis.

De textielindustrie zal hoe dan ook ontvangende partij zijn van de Green Deal, aangezien de sector als één van de prioritaire waardeketens werd geïdentificeerd. “Dit is de eerste keer dat de Europese Unie beslist om i.v.m. textiel gezamenlijk stappen te ondernemen,” signaleert Mauro Scalia, directeur Sustainable Business bij Euratex. De Europese Kledingconfederatie, goed voor zowat 171.000 ondernemingen, draagt al meer dan een jaar – en nog steeds – bij aan de uitwerking van deze gezamenlijke strategie, die in 2021 in voege zou moeten treden. “De textielindustrie neigt nu reeds naar duurzame ontwikkeling, maar de challenge zal erin bestaan om van deze processen de nieuwe norm te maken,” gaat Mauro Scalia verder.

Ecodesign en recyclage

Het nieuwe kader dat met de Green Deal voor textiel wordt ingevoerd, legt onder meer de klemtoon op ecodesign, zodat textielproducten geschikt zijn voor een tweede leven; zo worden problematische chemische stoffen uitgesloten. De bedoeling is dat de professionals maar ook de consumenten ertoe worden aangespoord om te kiezen voor duurzaam textiel, en dat hergebruik en reparatie makkelijker ingang vinden. Verder is het de bedoeling om textiel zo veel mogelijk afzonderlijk in te zamelen, wat de lidstaten van de EU tegen 2025 sowieso moeten bewerkstelligen. Hergebruik en recyclage van textiel moeten eveneens worden aangemoedigd door innovatie, nieuwe industriële toepassingen en reglementaire maatregelen, zoals een grotere verantwoordelijkheid van de producenten.

Euratex beklemtoont tevens het belang van textielrecyclage opdat afval een rijkdom kan worden. Zo oordeelt de Confederatie dat investeringen in recyclagebeheer en -technologieën aangemoedigd moeten worden en dat de vraag naar gerecycleerde producten gestimuleerd moet worden via overheidsopdrachten, initiatieven van modemerken en informatieverstrekking aan de consumenten. “Op korte termijn ligt de prioriteit bij het weer op gang brengen van de industrie, maar op lange termijn blijven de doelstellingen gericht op duurzame ontwikkeling,” besluit Mauro Scalia.