Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness of textile fibres recycling

28 februari 2022

In het kader van onze kennis over de recycling van textielvezels is het interessant te wijzen op de laatste publicatie van de Europese Commissie "Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness of textile fibres recycling", waaraan RETEX-partner CENTEXBEL een grote bijdrage heeft geleverd. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal om de kennis over de efficiëntie van de recyclingcapaciteiten voor textielafval te verbeteren.

Pexels Photo 6850497

Deze studie wil een beter inzicht verschaffen in de bestaande technologieën die industrieel worden toegepast of zich in het onderzoeksstadium bevinden en die betrekking hebben op alle verschillende soorten recycling (b.v. mechanische recycling, chemische monomeerrecycling, chemische polymeerrecycling, enz.) ). Tevens wordt een analyse gemaakt van de economische en milieueffectiviteit van deze recyclingtechnologieën en wordt een stappenplan gegeven voor de recyclingtechnologieën voor textiel die momenteel worden ontwikkeld om de industriële toepassing ervan te bevorderen. Tot slot wordt ook een analyse gegeven van relevante beleidsinitiatieven om mogelijke belemmeringen in de regelgeving aan te pakken en recyclingactiviteiten voor textielafval in de EU op te voeren.

Link : Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness of textile fibres recycling - Publications Office of the EU (europa.eu)