RETEX, stand van zaken aangaande het lopende onderzoek

06 april 2020

Door de coronacrisis werden een aantal tests opgeschort, maar de RETEX-teams maken van de gelegenheid gebruik om aan andere projecten verder te werken.

Fotolia 209892334 Xs C

Bij CENTEXBEL en VKC is de waardeketen voor polyester nog steeds actief bij industriëlen en fabrikanten van machines, om de recyclage verder te ontwikkelen: tot draad voor gebruik in de textielsector of tot granulaat voor toepassing in de kunststoffenverwerking en voor 3D-printing. De inventarissen voor de levensloop van de producten worden momenteel geïmplementeerd bij CD2E, dat met FEDUSTRIA ook werkt aan een extranet met daarop alle productfiches en actoren van de waardeketen.

Aangezien het RETEX-project in 2020 afloopt, nadert ook het moment waarop de balans moet worden opgemaakt. CENTEXBEL en VKC bestuderen het economische model van de waardeketens, met een luik gewijd aan ecoconceptie. EuraMaterials bereidt de publicatie voor van een artikel op de website.

De teams reageren op de verzoeken om advies die in groten getale via de website en bij de leden van het consortium binnenkomen. Dat het milieu meer dan ooit actueel is, maakt het onderzoek dat bij RETEX aan de gang is, des te relevanter.