RETEX op bezoek bij TERRE asbl

19 juli 2017

Op 31 mei 2017 vond het Stuurcomité van RETEX plaats in het nieuwe sorteercentrum van TERRE asbl in Couillet (België). Een uitgelezen kans voor een terreinbezoek en interessante uitwisseling met een belangrijke speler van de sociale economie en textielinzameling in België. Met 27.000 ton gesorteerd textiel per jaar, waarvan 16.000 ton door TERRE via de alom gekende containers in het Waals Gewest wordt ingezameld, creëert TERRE niet alleen werkgelegenheid voor mensen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten of die in armoede leven, maar draagt de vzw tevens bij aan het milieubehoud, dankzij hergebruik en recycling van afgedankt textiel.

Deze vergadering werd georganiseerd met de steun van RESSOURCES, de federatie van bedrijven uit de sociale economie die bijdragen aan de vermindering van afval dankzij recycling, hergebruik en de nuttige toepassing van hulpbronnen, tevens partner van het RETEX-project, en was een mooie gelegenheid om RETEX uitgebreider voor te stellen. Daarnaast werd ook geluisterd naar de verzuchtingen en uitdagingen waarmee de inzamel- en sorteerbedrijven te maken krijgen. Het begin van een ongetwijfeld vruchtbare samenwerking!