Plastic Atlas, Facts and figures about the world of synthetic polymers

15 juni 2020

De Plastic Atlas 2019 beschrijft de impact van synthetische vezels die voor kleding worden gebruikt. Een leerrijk verslag over de plasticstromen op wereldschaal.

Plasticatlas23

De Plastic Atlas, gerealiseerd door de Heinrich Böll-stichting en de Break Free From Plastic-beweging, bevat de feiten, gegevens en cijfers die aantonen hoe groot de plasticcrisis is en hoezeer dringend op alle niveaus ingegrepen moet worden.

In het hoofdstuk over de textiel- en kledingindustrie wordt geschat dat textiel – inclusief de industriële toepassingen – 15% van de jaarlijkse wereldproductie van plastic uitmaakt. Synthetische vezels zijn goed voor 70% van alle vezels. Deze consumptie situeert zich grotendeels in Azië, waar ongeveer 94% van de productie en verwerking wordt gerealiseerd. Als de Europese consument zich echter van zijn kleding ontdoet, komt 80% daarvan in een verbrandingsoven of op een stortplaats terecht. Die discrepantie wordt toegeschreven aan het “fast fashion”-fenomeen.

Wat de impact van synthetische vezels op de klimaatverandering betreft, meldt het rapport dat de effecten van de textielsector dan misschien wel minder schrijnend zijn dan die van de automobielindustrie, maar dat de productie van polyester toch een breed spectrum van broeikasgassen produceert.

Plastic Atlas, Facts and figures about the world of synthetic polymers, 2019

Link : https://www.boell.de/en/2019/1...