Lancering van een Wegwijzer voor Circulair Bedrijfstextiel

19 november 2019

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen lanceerde MoTIV (ModeTechnologisch Innovatieplatform Vlaanderen), met als partners Fedustria (textiel), Creamoda (kleding) en FBT (textielonderhoud), de opleidingscentra Cobot, IVOC en TFTC, de afdelingen Textiel- en Modetechnologie HoGent, het textielkenniscentrum Centexbel en de regionale partner EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) gezamenlijk een wegwijzer als hulpmiddel voor aankopers die het circulaire aspect willen mee opnemen in hun aankoop- en/of leasecontracten.

De gids werd ontworpen om aankopers te helpen bij hun zoektocht naar objectieve informatie over wat op vandaag mogelijk is op het vlak van circulaire inspanningen. Door de focus te leggen op de verschillende stappen binnen het productieproces van bedrijfstextiel, kan men achterhalen wat al dan niet kan, wat de voordelen zijn, welke impact bepaalde keuzes hebben, enz.

De wegwijzer is een evolutief document aangezien de kennis rond circulair (bedrijfs)textiel nog groeiende is. Op basis van nieuwe inzichten zal het document in de toekomst ook bijgestuurd worden. De klemtoon ligt in deze wegwijzer op bedrijfstextiel omdat binnen de Green Deal Circulair Aankopen de meeste vragen en projecten hierover gingen.

Bovendien worden er ook tips en tricks meegegeven rond het opmaken van bestekken.

De Wegwijzer kan hier geconsulteerd worden : www.motivflanders.be/wegwijzer .

i kris.vanpeteghem@fedustria.be, tel. 09 242 98 22