Lancering Ecy-Twin op 1 oktober 2018

17 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 werd het Europese project Ecy-Twin officieel gelanceerd bij Mad Brussels. Ecy-Twin richt zich op bedrijven in de hout-, meubel- en textielsector binnen de Euroregio om ze te steunen in hun globale strategie voor eco-innovatie [Euroregio = de Franse regio's Hauts-de-France en Grand Est en de Belgische regio's Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen].

Arrosoirc

Ingaan op uitdagingen, kansen grijpen

Bedrijven in de textiel-, kleding-, hout- en meubelsector staan voor dezelfde uitdagingen: het beheersen van de milieueffecten aan de ene kant en economische ontwikkeling aan de andere. Zij hebben ook te maken met sterke concurrentie van landen met lage arbeidskosten, waar de milieueisen vaak minder streng zijn dan in Europa. Deze ecologische problematiek stelt zich met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, die niet altijd over de financiële middelen of het personeel beschikken om dit globaal aan te pakken.

Ondertussen wordt innovatie in het ecologisch ontwerp van producten en diensten wel steeds belangrijker. Zowel op overheidsniveau als voor de consument wint dit aspect steeds meer aan belang, en veel bedrijven slaan nu de weg van de duurzaamheid in.

Bedrijven begeleiden en demonstratiemodellen ontwikkelen

Het doel van de partners van Ecy-Twin, waaronder onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen, beroepsorganisaties en -verenigingen, waaronder Fedustria, is om kmo's kennis en expertise aan te bieden, naast een reeks instrumenten om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun globale strategieën voor eco-innovatie.

Dit kan via verschillende pijlers, zoals het ecologisch ontwerp van producten, het evalueren van gebruiksvormen en productieprocessen, en de ontwikkeling van een nieuw dienstenaanbod gericht op een functionaliteitsconomie. Deze strategieën worden op de markt voorgesteld en gevalideerd via demonstratiemodellen, prototypes van producten of diensten.

Acht demonstratiemodellen

Het doel is om acht demonstratiemodellen te ontwikkelen in de textiel-, kleding-, hout-, meubel- en meubelsector of in een combinatie van deze sectoren, naast wetenschappelijk onderbouwde en bewezen milieuclaims om het grote publiek en de consumenten te overtuigen en te sensibiliseren (beurzen, tentoonstellingen, conferenties, wetenschappelijke artikelen enz.).

Ecy-Twin in samenwerking met RETEX

De kringloopeconomie en de recyclage van textielafval zijn essentiële componenten van eco-design en vormen de kerndoelstelling van het Europese RETEX-project, wat haast vanzelf tot een nauwe samenwerking en interessante synergieën moet leiden tussen RETEX en Ecy-Twin.


Een belangrijk partnerschap met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest

De partners van Ecy-Twin zijn:

Cofinanciers

cofin.png#asset:930

Operatoren en vennoten

op%C3%A9r.jpg#asset:938

Meer informatie

Als u dus

  • van plan bent een milieuvriendelijk product te ontwikkelen en/of samen te werken met andere actoren in de waardeketen;
  • nieuwe markten wilt veroveren die gevoelig zijn voor de consumptie van milieuvriendelijke producten;
  • geïnteresseerd bent in het koppelen van creatie aan duurzame ontwikkeling, het anticiperen op de recycleerbaarheid van vervaardigde producten of het valoriseren van de functies van een product en de diensten die ermee samengaan;
  • wilt anticiperen op nieuwe milieuregels en marktontwikkelingen, of als u wilt informeren en communiceren over de milieukwaliteiten van uw producten of diensten,

neem dan contact op met Ecy-Twin. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Ecy-Twin, guy.demuelenaere@fedustria.be, tel. 02 528 58 34