Beschikbaarheid van de meest recente projectresultaten - Update van het RETEX-extranet

27 april 2021

​Beste RETEX-partners, Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de recentste resultaten van het RETEX-project beschikbaar zijn op het extranet, via http://www.dotheretex.eu/extranet/.

Extranet Annonce2

Het gaat met name om de gloednieuwe "materiotheek" met de technische en/of milieukenmerken van een dertigtal materialen uit de verschillende waardeketens, waarvan sommige ook op hun economische rentabiliteit zijn beoordeeld. Zoekopdrachten op maat kunnen worden uitgevoerd op basis van materialen, formaten, herkomst, proces, LCI (levenscyclusinventarisatie - milieuanalyse) of waardeketen (economische analyse). Het is ook mogelijk om deze materiaalfiches in de favorieten op te slaan en af te drukken.

Via de rubriek "bedrijven" kunt u ook mogelijke partners vinden voor uw toekomstige circulaire economie-projecten. Van elke actor die op een of andere manier aan het project heeft deelgenomen, kan een overzichtsblad met contactgegevens worden gedownload. Deze actoren kunnen worden opgezocht aan de hand van hun vestigingsplaats, de materialen waaraan zij hebben gewerkt of de beschrijving van hun activiteiten (via full text search).

Wij herinneren u eraan dat veel documentatie in verband met RETEX ook beschikbaar is in de rubrieken "downloads" en "nieuws", waaronder presentaties en een samenvatting van de projectresultaten.

Indien u nog geen toegang hebt tot het extranet, kunt u alsnog gratis een account aanmaken via de volgende pagina: https://www.dotheretex.eu/extr...

Het RETEX-team wil graag alle mensen, bedrijven en organisaties bedanken, evenals de medefinanciers die hebben bijgedragen aan het succes van dit project en aan de ontwikkeling van nieuwe circulaire perspectieven in de Euroregio.

Geniet van het surfen!

Het RETEX-team