Workshop kunststoffenverwerking & marketplace

29 januari 2020

De Retex-workshop die gewijd is aan textielrecyclage in de kunststoffenverwerking, vormt een kernfase in de invoering van concrete en rendabele waardeketens.

Een zestigtal professionals woonden in november 2019 de door Retex in Bergen georganiseerde informatieworkshop bij, om er de vorderingen en conclusies voor te stellen van een aantal tests inzake recyclage van textiel tot 100% polyester. Sommige stoffen in deze productcategorie bevatten te korte vezels om ze mechanisch te kunnen recycleren tot textielgaren, maar ze zijn wel geschikt voor thermoplastische recyclage. Dat lichtte Daniël Verstraete toe tijdens zijn presentatie van de door Centexbel gerealiseerde tests met thermisch granuleren. Die tests werden gerealiseerd op verschillende types van afgedankte producten, zoals dekens en fleece, beschermingspakken (Clean Air Suits) en gekalanderde non-woven. Industrieel afval van het type randen van weefstroken of afval van spinnen en kaarden werd getest, maar ook producten die niet door de kwaliteitscontroles kwamen, fluwelen stoffen, riemen van veiligheidsgordels of non-woven voor filtering.

Elk type product onderging een eerste protocol van mechanische en thermische recyclage door Centexbel en dat in verschillende fasen: voorbereiden, uitrafelen, (voor sommige) samenpersen en thermisch granuleren om dan te kunnen extruderen of met plastics te injecteren. In het ideale geval was multi- en monofilamentgaren extruderen tot 100% gerecycleerd polyester mogelijk. Voor andere garens kon slechts 25% geregenereerde secundaire grondstof worden geïntegreerd om een product te bekomen dat aan de verwachtingen van de markt voldoet. Ook de tests met injectie waren grotendeels positief. In sommige gevallen bleek de aanwezigheid van additieven of kleurstoffen een invloed te hebben op de kwaliteit van de producten. Voor elke denkbeeldige situatie moeten de procesparameters aangepast worden, maar Daniël Verstraete noemt de resultaten « uiterst bemoedigend ».

Deze laboratoriumtests zijn een aanvulling op de tests met mechanische recyclage die vorig jaar door de Retex-partners op industriële schaal werden uitgevoerd met ziekenhuisuniformen . Dankzij deze testcase kon 10 ton kleding verwerkt worden tot 70% polyester/30% katoen om bij Utexbel 100% gerecycleerd garen te bekomen van 40 dtex. Ook hier werd elke stap van het proces gevalideerd en geëvalueerd om de kosten te bepalen (verwijdering van harde elementen, transport) en de oplossingen om het proces te optimaliseren, met name op het vlak van ecoconceptie – een punt dat wordt aangehaald door Pierre Van Trimpont van Centexbel.

Van deze waardeketens zal overigens ook de impact worden geanalyseerd, zoals Romain Breuil, adviseur LCA en ecoconceptie bij CD2E, tijdens zijn presentatie beaamde. Er wordt een reeks levenscyclusinventarissen (LCI) gemaakt om voor elke geïdentificeerde waardeketen een databank te creëren. Deze inventarissen zullen alle fasen dekken (inzamelen, harde elementen verwijderen, vervaardigen, enz.) en zullen beschikbaar zijn op de website dotheretex.eu.