Vlaanderen Circulair, een buitenkans voor textielinitiatieven

29 januari 2020

Deze instelling, die in januari 2017 het daglicht zag en wordt gestuurd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), stelt alles in het werk om de overgang naar een circulaire economie – een van de prioriteiten van de Vlaamse Regering – in de hand te werken. Sinds de oprichting heeft ze onder andere de Green Deal Circulair Aankopen gepromoot en steunde ze elf textielprojecten.

Vc 2017 Klein Circular Economy

Vlaanderen Circulair wil een kenniscentrum zijn voor de actoren van de circulaire economie. De door OVAM bestuurde instelling is het resultaat van een partnership tussen de Vlaamse Regering, bedrijven, maatschappelijke actoren en wetenschappers (in totaal een twintigtal partners). Haar voornaamste taken zijn: netwerken creëren, kennis delen, innovatie bevorderen, ondernemers aanmoedigen en ondersteunen, projecten financieren en ze mee doen bloeien en groeien. “Vlaanderen heeft een lange traditie op het vlak van anti-afvalbeleid, wat onder meer blijkt uit de oprichting van OVAM in de jaren tachtig. Met Vlaanderen Circulair zet het gewest nog een stap verder in de richting van de ecoconceptie,” beklemtoont Sam Deckmyn, communicatieverantwoordelijke van de instelling.

Kennisuitwisseling en dialoog

Sinds Vlaanderen Circulair werd opgericht, neemt de instelling heel actief deel aan de Green Deal Circulair Aankopen (150 deelnemers en 200 experimenten). De bedoeling is om bedrijven en gemeenschappen ertoe aan te sporen om anders aan te kopen, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan herbruikbare materialen, bio-gebaseerde of biodegradeerbare producten te kiezen, middelen en producten te delen of het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

Bij de Green Deal-thema’s richten we de schijnwerpers op de werkkleding. “We zijn er effectief in geslaagd om leveranciers en aankopers samen te laten zoeken naar betere oplossingen,” verklaart Evelyn Lafond, expert circulair textiel bij OVAM.

In haar driejarig bestaan deelde Vlaanderen Circulair al 16 M€ aan subsidies uit. De Open Call For Circular Economy Projects van de Vlaamse instelling leverde in 2019 268 inschrijvingen van projecten op, waarvan 50 een subsidie kregen. Op het domein van textiel werden 11 initiatieven weerhouden, die door Vlaanderen Circulair worden gesteund. Een van de ondersteunde projecten is de jeanscollectie HNST, vrucht van de samenwerking in open innovatie tussen een start-up en verschillende partners, waaronder de European Spinning Group. Deze groep spint ESG Green-garen van gerecycleerd denim en ontving daarvoor een Henry van de Velde Award. De eerste collectie was een feit in maart 2018, met jeans op basis van 56% gerecycleerde vezels, voorzien van herbruikbare knopen en geborduurde (en geen metalen) klinknagels. Niet minder circulair is het project Resortecs Smart Stitch, ontwikkeld samen met onderzoeksinstelling Centexbel. Dit garen, dat bij hoge temperaturen smelt, werd speciaal ontworpen om kleding gemakkelijker uit elkaar te kunnen halen en te kunnen recycleren.

https://vlaanderen-circulair.be/nl