Naar een kringloopeconomie

08 november 2017

De afvalberg verkleinen, recyclage verder ontwikkelen, nieuwe verwerkingsroutes creëren en zo in de sector textiel en kleding de grondvesten leggen voor een kringloopeconomie: dat zijn de ambities van Retex, een euregionaal programma voor Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen.

Het Retex-project heeft ecologische en economische doelstellingen en wil nieuwe processen  invoeren voor de verwerking en recyclage van afval en afgedankte producten afkomstig van de textielindustrie of -consumptie. De bedoeling is niet alleen om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, maar ook om op economisch vlak duurzamer te zijn. Het project is actief in een euregionaal kader dat Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen – elk met zijn industriële structuur in de textielsector en een intensieve solidaire economie – verenigt. In de Euregio zijn 1.130 textielbedrijven gevestigd, die 33.200 werknemers in dienst hebben en gespecialiseerd zijn in de productie van draad of stof voor kleding, meubilering of technisch gebruik. De goed uitgeruste textielrecyclagesector telt maar liefst 75 bedrijven, die samen ongeveer 1800 personen tewerkstellen. In een straal van 150 km groepeert de Euregio de capaciteit voor het sorteren en verwerken van 50% van de gegenereerde volumes.

Compo3

Het Retex-project heeft ecologische en economische doelstellingen en wil nieuwe processen  invoeren voor de verwerking en recyclage van afval en afgedankte producten afkomstig van de textielindustrie of -consumptie. De bedoeling is niet alleen om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, maar ook om op economisch vlak duurzamer te zijn. Het project is actief in een euregionaal kader dat Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen – elk met zijn industriële structuur in de textielsector en een intensieve solidaire economie – verenigt. In de Euregio zijn 1.130 textielbedrijven gevestigd, die 33.200 werknemers in dienst hebben en gespecialiseerd zijn in de productie van draad of stof voor kleding, meubilering of technisch gebruik. De goed uitgeruste textielrecyclagesector telt maar liefst 75 bedrijven, die samen ongeveer 1800 personen tewerkstellen. In een straal van 150 km groepeert de Euregio de capaciteit voor het sorteren en verwerken van 50% van de gegenereerde volumes.