Textiel afzonderlijk ingezameld vanaf 2025

15 januari 2019

De nieuwe regels i.v.m. de kringloopeconomie die de Europese Unie in 2018 goedkeurde, moeten de productie van afval voorkomen en de recyclage stimuleren.

┬® European Union 2014 Ep 20140314 Ep 005530 Bbo 037

Al in 2017 keurden de lidstaten nieuwe maatregelen inzake de kringloopeconomie goed; deze zijn bijzonder ambitieus en moeten van de EU op dit domein de leider op wereldniveau maken. Preventie, hergebruik en recyclage krijgen voorrang op het storten en verbranden van afval en de nadruk ligt op afzonderlijke inzameling. Dit is reeds verplicht voor papier, karton, glas, metalen en plastic. In 2022 is het dan de beurt aan huishoudelijk afval, in 2023 volgt bioafval en in 2025 textiel. Volgens Eurostat werd in 2016 in de Europese Unie 2180 miljoen ton textiel ingezameld en werd 1220 ton textielafval gerecycleerd. Deze wetgeving voorziet ook nieuwe vereisten aangaande de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Foto's: © European Union 2014 - EP