Textielrecyclage: Retex gaat de uitdaging aan

15 november 2017

Tijdens het avniR-congres dat op 9 november 2017 in Villeneuve d’Asq werd georganiseerd, belichtte het Retex-project de draagwijdte en de uitdagingen van de kringloopeconomie in de textielsector. Dit euregionaal initiatief – van afvalinzameling tot consumptiepraktijken – is op verschillende fronten actief.

Tijdens het avniR-congres konden de verantwoordelijken van het interregionale project Retex een stand van zaken opmaken van textielrecyclage in de kringloopeconomie en zijn meest veelbelovende vorderingen uiteenzetten.

Op de schaal van de euregio Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen, waarbinnen het project kadert, zal in 2020 jaarlijks 150.000 ton aan kleding worden ingezameld. De helft zal gerecycleerd kunnen worden. Het gaat met andere woorden over 75.000 ton;  reden te meer om de recyclage van textielafval te optimaliseren en ecologische productontwikkeling te ondersteunen.

De routekaart van Retex, zoals die door projectleider Jeanne Meillier wordt voorgesteld, heeft veel ambities: nieuwe activiteiten en marktkansen creëren, afval  onder de vorm van vooral katoen en polyester beperken, nieuwe modellen ontwikkelen inzake de creatie van ecologische textielproducten. Voor deze samenwerking kan het project op verschillende werkmiddelen rekenen: een webplatform, sensibiliseringsopdrachten en monitoring om duurzame economische modellen te identificeren. Marc Haquette, adviseur bij CD2E, licht toe: “Het komt erop neer dat we actoren, middelen en competenties voor gedeelde belangenzones verenigen.

Wat het aanbod aan gerecycleerde materialen betreft, gaat het erom dat de behoeften aan deze materialen zo goed mogelijk worden afgebakend en dat de sector de verwachte producten van de eerste verwerking in voldoende hoeveelheden geleverd krijgt. Het programma sensibiliseert niet alleen, het verzamelt ook op systematische wijze alle gegevens i.v.m. de aankoop van grondstoffen in de sector en de specificaties van de afvalstromen.  

Uit de presentatie over de voornaamste recyclagemethodes (mechanisch en chemisch) door Daniël Verstraete van Centexbel, volgt dat de hindernissen om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, niet onderschat worden. Volgens Alain Claudot, verantwoordelijke van de inzamelingsorganisatie Eco-TLC, zijn de drijfveren voor de nuttige toepassing van afval tegelijkertijd technisch, economisch, commercieel en psychologisch van aard. De ingezamelde materialen bestaan voornamelijk uit gemengde vezels. Maar er moet nog heel wat bijgeschaafd worden. Om de vereiste kwaliteit (homogeniteit, kleur, enz.) te bereiken zijn performante procedés nodig en op de markt blijft de concurrentie met nieuwe vezels heel scherp. De maatschappelijke en ecologische voordelen om deze gerecycleerde producten op te waarderen zijn de acceptatie door afnemers actief in “glamour gevoelige” markten.  Het succes van het engagement van het merk Cyrillus in de kringloopeconomie getuigt hiervan. In drie jaar tijd heeft de groep de inzameling in winkels gesystematiseerd en productlijnen (T-shirts en truien) en verpakkingstechnieken ontwikkeld door strategische partnerships aan te gaan met industriëlen (Filature du Parc, Malterre, Tissages de Charlieu, enz.). Volgens Laurent Puskarczyk, die voor dit project verantwoordelijk is, ambieert het merk nu om “tegen 2020 20% aan ecologisch verantwoorde producten te ontwikkelen; daarvoor worden alle aankopers gemobiliseerd opdat zij een globale databank opmaken van sourcing van gegenereerde materialen”.

Op een bescheidener schaal beklemtoont Jean-Luc Theate, verantwoordelijke van Design Point, actief in het concipiëren van ecologisch verantwoorde textielproducten, ook het feit dat consumenten zich aangetrokken voelen door producten die hun koopdaad zin geven.

Panel

Tijdens het avniR-congres konden de verantwoordelijken van het interregionale project Retex een stand van zaken opmaken van textielrecyclage in de kringloopeconomie en zijn meest veelbelovende vorderingen uiteenzetten.

Op de schaal van de euregio Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen, waarbinnen het project kadert, zal in 2020 jaarlijks 150.000 ton aan kleding worden ingezameld. De helft zal gerecycleerd kunnen worden. Het gaat met andere woorden over 75.000 ton;  reden te meer om de recyclage van textielafval te optimaliseren en ecologische productontwikkeling te ondersteunen.

De routekaart van Retex, zoals die door projectleider Jeanne Meillier wordt voorgesteld, heeft veel ambities: nieuwe activiteiten en marktkansen creëren, afval  onder de vorm van vooral katoen en polyester beperken, nieuwe modellen ontwikkelen inzake de creatie van ecologische textielproducten. Voor deze samenwerking kan het project op verschillende werkmiddelen rekenen: een webplatform, sensibiliseringsopdrachten en monitoring om duurzame economische modellen te identificeren. Marc Haquette, adviseur bij CD2E, licht toe: “Het komt erop neer dat we actoren, middelen en competenties voor gedeelde belangenzones verenigen.

Wat het aanbod aan gerecycleerde materialen betreft, gaat het erom dat de behoeften aan deze materialen zo goed mogelijk worden afgebakend en dat de sector de verwachte producten van de eerste verwerking in voldoende hoeveelheden geleverd krijgt. Het programma sensibiliseert niet alleen, het verzamelt ook op systematische wijze alle gegevens i.v.m. de aankoop van grondstoffen in de sector en de specificaties van de afvalstromen.  

Uit de presentatie over de voornaamste recyclagemethodes (mechanisch en chemisch) door Daniël Verstraete van Centexbel, volgt dat de hindernissen om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, niet onderschat worden. Volgens Alain Claudot, verantwoordelijke van de inzamelingsorganisatie Eco-TLC, zijn de drijfveren voor de nuttige toepassing van afval tegelijkertijd technisch, economisch, commercieel en psychologisch van aard. De ingezamelde materialen bestaan voornamelijk uit gemengde vezels. Maar er moet nog heel wat bijgeschaafd worden. Om de vereiste kwaliteit (homogeniteit, kleur, enz.) te bereiken zijn performante procedés nodig en op de markt blijft de concurrentie met nieuwe vezels heel scherp. De maatschappelijke en ecologische voordelen om deze gerecycleerde producten op te waarderen zijn de acceptatie door afnemers actief in “glamour gevoelige” markten.  Het succes van het engagement van het merk Cyrillus in de kringloopeconomie getuigt hiervan. In drie jaar tijd heeft de groep de inzameling in winkels gesystematiseerd en productlijnen (T-shirts en truien) en verpakkingstechnieken ontwikkeld door strategische partnerships aan te gaan met industriëlen (Filature du Parc, Malterre, Tissages de Charlieu, enz.). Volgens Laurent Puskarczyk, die voor dit project verantwoordelijk is, ambieert het merk nu om “tegen 2020 20% aan ecologisch verantwoorde producten te ontwikkelen; daarvoor worden alle aankopers gemobiliseerd opdat zij een globale databank opmaken van sourcing van gegenereerde materialen”.

Op een bescheidener schaal beklemtoont Jean-Luc Theate, verantwoordelijke van Design Point, actief in het concipiëren van ecologisch verantwoorde textielproducten, ook het feit dat consumenten zich aangetrokken voelen door producten die hun koopdaad zin geven.