Waals Plan inzake recyclage van afval en grondstoffen, opdat afval rijkdom wordt

01 augustus 2019

Het derde afvalplan, dat in maart 2018 door de Waalse regering werd goedgekeurd, is gericht op het idee van "afvalstoffen - grondstoffen" en is toegewijd op het principe van de circulaire economie. Het plan omvat hiertoe 700 acties die tot doel hebben het ontstaan van afval te voorkomen of het hergebruik en terugwinning te bevorderen. Het plan maakt niet alleen een stand van zaken op, maar schetst ook de vooruitzichten voor 2025. Ook textiel wordt in deze context genoemd: betere inzamelings- en recyclagesystemen, ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling.

P1000488

In het kader van de PWD-R maakt textiel deel uit van de prioritaire stromen inzake hergebruik. Het plan moet ook het gebruik van gevaarlijke stoffen doen afnemen, de duurzaamheid vergroten en kwaliteitsproductie in de hand werken.

In 2013 werd het percentage voor selectief ingezameld textiel in Wallonië geraamd op 55,5%. Meer dan 21.000 ton werd ingezameld via containers, kringloopeconomie, recyclageparken of selectieve inzameling aan huis (bron: DGO3). Beschadigde kleding die, na recuperatie van de vezels, tot poetsdoeken of nieuwe producten gerecycleerd kunnen worden, is goed voor 25% van de ingezamelde massa. De bedoeling is om de selectieve inzameling uit te breiden en 100% van de bevolking toegang te geven tot inzamelpunten. Het streefdoel is om tegen 2025 aan meer dan 30.000 ton te komen. Om dat mogelijk te maken zal het netwerk van textielcontainers worden uitgebreid (streefdoel is één container per 1000 inwoners) en er komen in Wallonië meer recyclageparken. Er worden acht nieuwe recyclageparken gebouwd en drie weer in gebruik genomen, om aan 230 te komen. “Door het aantal recyclageparken uit te breiden zou er selectiever en kwalitatiever ingezameld moeten kunnen worden, want de inzameling gebeurt onmiddellijk en er is geen besmetting van andere types van afval,” verklaart Emmanuel Mossay, adviseur van het Waals Parlement en gastdocent aan de Leuven School of Management.

Ondersteuning van de innovatie

Verder beklemtoont hij dat de PWD-R onderzoek en ontwikkeling zou moeten stimuleren, met name wat “remanufacturing” betreft, om textiel opnieuw te kunnen opnemen in de waardeketen en dat, met voldoende grote volumes voor industriële processen. Het actieprogramma van het plan is erop gericht om onderzoek en technologische vernieuwing te ontwikkelen en te ondersteunen, door bij te dragen aan afvalpreventie en besparing op rijkdommen.

In dat verband helpt de "Société régionale d’investissement de Wallonie" (SRIW) ondernemingen door middel van achtergestelde leningen en/of deelname in het kapitaal (nog steeds minderheid). Verder houdt de organisatie zich bezig met de financiering van industrieprojecten op het vlak van de kringloopeconomie (programma NEXT). “Onze instelling richt zich op industrieprojecten die reeds een band hebben met de markt. In die zin kunnen ondernemingen die overwegen om een textielrecyclageproject op te zetten, ons gerust contacteren,” preciseert Francine Turck, verantwoordelijke investeringen in kringloopeconomie bij de SRIW.

https://www.sriw.be/fr/