De ambities van Wallonië op het gebied van de circulaire economie

26 augustus 2020

Het Waals Gewest heeft het voorontwerp van zijn Strategie voor de invoering van de circulaire economie gepubliceerd. Circular Wallonia is een ambitieus programma waarover men zich ook kan uitspreken.

Waals Gewest en circulaire economie

Het Waals Gewest geeft duidelijk blijk van zijn ambities voor een circulaire economie door de presentatie van zijn Circular Wallonia plan.

Deze gewestelijke strategie heeft tot doel de bestaande plannen aan te vullen en de ontplooiing van een economie die moet bijdragen tot een welvarend, duurzaam en vooruitstrevend Wallonië, in België en in Europa, te versnellen.

Goed nieuws voor de textielsector, die een van de 7 prioritaire waardeketens is.

De strategie in grote lijnen

De volgende 5 actiegebieden staan centraal in de strategie:

  • Productie en levering van goederen en diensten
  • Verbruik en vraag naar goederen en diensten
  • Mobilisatie van betrokken partijen
  • Afvalbeheer
  • 7 prioritaire waardeketens


9 actiehefbomen zullen worden gemobiliseerd om de circulaire economie in te zetten, met een bijzondere inspanning op het gebied van opleiding en bewustmaking, ondersteuning en financiering, overheidsopdrachten en innovatie.

3699?x=b72Lb81Sw

Overleg aan de gang: het is aan u!

Verschillende overlegprocessen hebben geleid tot de ontwikkeling van deze strategie. Daarnaast zullen voor elke prioritaire waardeketen werkgroepen worden opgericht die zijn samengesteld uit de belangrijkste betrokken partijen.

In de nabije toekomst is het mogelijk om uw standpunt te geven over de voorstellen van het Waalse Gewest.

Referentiedocumenten en procedure:

http://economiecirculaire.wallonie.be/actualite/consultation-publique-sur-circular-wallonia-la-strategie-de-deploiement-de-leconomie