Kiezen voor gerecycleerd katoen vermindert de impact op het milieu

16 januari 2019

Het in september 2018 gepubliceerde rapport van de Ademe over de impact op het milieu van consumptiegoederen beklemtoont hoe belangrijk de keuze van de textielgrondstof is.

┬® Ademe Acv Biens Equipements 201809 Couverture

Wat kleding betreft, zijn de productie van grondstoffen en de vormgeving ervan de twee fasen met de grootste impact. Door voor gerecycleerd katoen en niet voor ongebruikt katoen te kiezen, daalt de impact op het milieu inzake opwarming van de aarde, eutrofiëring, uitputting van rijkdommen, effecten op de ademhaling en vraag naar energie. De daling varieert van 63 tot 98% voor katoen gerecycleerd van productieafval en van 72 tot 99% voor katoen gerecycleerd van afval na consumptie. Het gebruik van gerecycleerd polyester (door smeltspinnen) leidt tot een verminderde impact voor de indicatoren opwarming van de aarde, eutrofiëring, deeltjesuitstoot en vraag naar energie, maar de impact inzake de uitputting van rijkdommen vergroot.

Download link: https://www.ademe.fr/modelisat...