Kringloopeconomie volgens EnAdviS

04 juli 2018

De Belgische onderneming EnAdviS, een schoolvoorbeeld van recyclage, wil vezelvliezen van polypropyleen afkomstig van de medische sector, een tweede leven geven.

Deze hulpbron heeft interessante troeven omdat er bij de recyclage (bijna) geen waardeverlies is. Het gaat meer bepaald om panelen waarin chirurgisch gereedschap wordt gewikkeld om het te steriliseren. Deze stukken voor eenmalig gebruik zijn van 100% polypropyleen en komen nooit in contact met de patiënt, verklaart dr. Ann Van Den Bosch, directeur van de firma EnAdviS, tijdens een informatiedag die Retex in het Centexbel-VKC-centrum in Kortrijk organiseerde. Naar schatting wordt in België zo'n 800 ton per jaar gebruikt.

De panelen worden na gebruik niet langer verbrand, maar door een vereniging die zich met solidaire en sociale economie bezighoudt, gerecupereerd, ingezameld en van etiketten en zelfklevers ontdaan.

Half juni was al tien ton ingezameld en vrijgemaakt van markeringen. Pas als EnAdviS vijftig ton heeft ingezameld, kan de verwerking van dit eerste lot tot korrels worden opgestart. Op termijn zou een materiaalstroom van 200 ton per jaar gegenereerd moeten worden. "Dat is een van de grote uitdagingen," geeft Dr. Ann Van Den Bosch toe, want "om de waarde van het gerecycleerde materiaal te optimaliseren, moeten we continu kunnen bevoorraden." Als alles loopt zoals gepland, zullen deze non-woven panelen gerecycleerd worden tot plastic speelgoed. 

http://enadvis.be/