Initial veralgemeent de recyclage van zijn werkkleding

15 juni 2020

Sinds de zomer van 2019 zoekt de groep Rentokil Initial, dat textiel verhuurt en onderhoudt, naar nieuwe toepassingen voor gebruikt textiel op al zijn Franse sites.

Rentok3Rentok

Initial recycleert zijn beroepskleding al vijftien jaar, in partnership met Minot, maar eerst slechts op drie van zijn sites. Nu wordt het proces tot heel Frankrijk uitgebreid. De fabrieken van Initial zamelen de kleding in en sorteren ze, en voor het transport wordt gebruikgemaakt van de reeds bestaande circuits. Minot verwijdert de harde delen, rafelt het textiel uit en na verblazen gevolgd door thermische fixatie op lage temperatuur, wordt het textiel omgevormd tot geluids- en warmte-isolatiemateriaal voor de bouw en de automobielsector. “Dit is een zeer verdienstelijke cyclus en een neutrale operatie wat kosten en CO2-voetafdruk betreft,” verklaart Fabrice Quinquenel, voorzitter van Rentokil Initial Frankrijk. Alle gebruikte kleding wordt zo gerecycleerd (behalve de 8% die retroflecterende stroken bevat), wat neerkomt op 519 ton, hetzij jaarlijks een miljoen beroepskledingstukken.