België: Valumat wil de recyclage van afgedankte matrassen een boost geven

15 december 2020

Vanaf januari 2021 organiseert het in België de inzameling en recyclage van afgedankte matrassen. Net zoals het Franse organisme Eco-mobilier, dat sinds 2013 actief is, wil Valumat het hergebruik van materialen in de hand werken.

Matelas Decoupe © François Daburon Chargement Camion Latex © François Daburon Pince Metalique Qui Extrait La Nappe De Ressorts Eco Mobilier © François Daburon Balle Matiere

In het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zal Valumat zijn activiteit starten op 1 januari volgend jaar. Dit beheersorganisme werd gecreëerd en wordt gefinancierd door ondernemingen uit de sector en door de volgende Belgische sectorfederaties: Fedustria (federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie), Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandelaars). Het moet de financiële structuur en keten implementeren die nodig zijn om matrassen te kunnen recycleren (fabrikanten, aanbieders, consumenten, containerparken, transporteurs, ontmantelaars en recyclagebedrijven). Tegelijkertijd worden de Belgische containerparken zo ingericht dat ze van nature uit omvangrijke, gebruikte producten in goede omstandigheden – d.w.z. droog – kunnen opslaan.

Geert Geerkens, voorzitter van Valumat en Directeur Verkoop en marketing van Veldeman Bedding (een van de grootste beddengoedfabrikanten van Europa), beklemtoont dat de missie van het organisme, nl. selectief inzamelen veralgemenen en meer recycleren, ook past in een ruimer kader: “een deel van onze jaarbegroting zal besteed worden aan communicatie voor de consumenten en een ander deel zal gewijd zijn aan de ontwikkeling van ecoconceptie. Om grondstoffen een nieuw leven te kunnen geven, moeten de producten zo ontworpen worden dat ze ook gerecycleerd kunnen worden.”

foto's: © François Daburon

Goed ontwerpen om beter te recycleren

Balles De Mousse Issue Des Matelas © Eco Mobilier Matelas Materiaux © Eco Mobilier

Het Franse organisme Eco-mobilier sloot met de industrieel Dow een innovatiepartnership af voor de recyclage van Renuva-matrassen, om voor gebruikte producten nieuwe markten te creëren. Eco-mobilier zal zijn inzamelings- en ontmantelingsnetwerk inschakelen om gebruikt polyurethaanschuim te leveren aan de eenheid voor chemische recyclage van Orrion Chemicals Orgaform, in Semoy (departement Loiret). Het schuim wordt er omgevormd tot nieuwe waardevolle grondstoffen voor de productie van polyurethaan (polyols). “De toekomstmogelijkheden voor gerecycleerde matrassen en meer bepaald het schuim, zijn onze hoofdbekommernis sinds dit netwerk werd opgericht. Met dit technische partnership wordt een nieuw procedé getest waarbij van schuim weer moleculen gemaakt moeten worden om zo weer grondstof te worden. Op die manier zouden we de virtueuze cirkel rondmaken,” preciseert Dominique Mignon, voorzitter van Eco-mobilier.

In 2019 zamelde het Franse organisme 32.100 ton matrassen in, wat neerkomt op een reserve-inzamelingspercentage van 50%. Van de naar schatting twee miljoen ingezamelde stukken, ontsnapt anderhalf miljoen aan het stort en gaat naar een van de zeven ontmantelings- en valorisatie-eenheden in Frankrijk. Het terugwinningspercentage voor de matrassen bedraagt 87%, waarvan de helft door recyclage en de andere helft als vervangingsbrandstof.

foto's: © Eco-mobilier