België: Valumat wil de recyclage van afgedankte matrassen een boost geven

15 december 2020

Vanaf januari 2021 organiseert het in België de inzameling en recyclage van afgedankte matrassen. Net zoals het Franse organisme Eco-mobilier, dat sinds 2013 actief is, wil Valumat het hergebruik van materialen in de hand werken.

Matelas Decoupe © François DaburonChargement Camion Latex © François DaburonPince Metalique Qui Extrait La Nappe De Ressorts Eco Mobilier © François DaburonBalle Matiere

In het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zal Valumat zijn activiteit starten op 1 januari volgend jaar. Dit beheersorganisme werd gecreëerd en wordt gefinancierd door ondernemingen uit de sector en door de volgende Belgische sectorfederaties: Fedustria (federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie), Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandelaars). Het moet de financiële structuur en keten implementeren die nodig zijn om matrassen te kunnen recycleren (fabrikanten, aanbieders, consumenten, containerparken, transporteurs, ontmantelaars en recyclagebedrijven). Tegelijkertijd worden de Belgische containerparken zo ingericht dat ze van nature uit omvangrijke, gebruikte producten in goede omstandigheden – d.w.z. droog – kunnen opslaan.

Geert Geerkens, voorzitter van Valumat en Directeur Verkoop en marketing van Veldeman Bedding (een van de grootste beddengoedfabrikanten van Europa), beklemtoont dat de missie van het organisme, nl. selectief inzamelen veralgemenen en meer recycleren, ook past in een ruimer kader: “een deel van onze jaarbegroting zal besteed worden aan communicatie voor de consumenten en een ander deel zal gewijd zijn aan de ontwikkeling van ecoconceptie. Om grondstoffen een nieuw leven te kunnen geven, moeten de producten zo ontworpen worden dat ze ook gerecycleerd kunnen worden.”

foto's: © François Daburon

Goed ontwerpen om beter te recycleren

Matelas Decoupe © François DaburonChargement Camion Latex © François DaburonPince Metalique Qui Extrait La Nappe De Ressorts Eco Mobilier © François DaburonBalle Matiere

In het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zal Valumat zijn activiteit starten op 1 januari volgend jaar. Dit beheersorganisme werd gecreëerd en wordt gefinancierd door ondernemingen uit de sector en door de volgende Belgische sectorfederaties: Fedustria (federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie), Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandelaars). Het moet de financiële structuur en keten implementeren die nodig zijn om matrassen te kunnen recycleren (fabrikanten, aanbieders, consumenten, containerparken, transporteurs, ontmantelaars en recyclagebedrijven). Tegelijkertijd worden de Belgische containerparken zo ingericht dat ze van nature uit omvangrijke, gebruikte producten in goede omstandigheden – d.w.z. droog – kunnen opslaan.

Geert Geerkens, voorzitter van Valumat en Directeur Verkoop en marketing van Veldeman Bedding (een van de grootste beddengoedfabrikanten van Europa), beklemtoont dat de missie van het organisme, nl. selectief inzamelen veralgemenen en meer recycleren, ook past in een ruimer kader: “een deel van onze jaarbegroting zal besteed worden aan communicatie voor de consumenten en een ander deel zal gewijd zijn aan de ontwikkeling van ecoconceptie. Om grondstoffen een nieuw leven te kunnen geven, moeten de producten zo ontworpen worden dat ze ook gerecycleerd kunnen worden.”

foto's: © François Daburon