RETEX-workshop kunststofverwerking op 20 november 2019 – publiekstrekker met concrete resultaten

22 november 2019

Een tweede workshop over kunstofbewerking behandelde de transformatie van 100% textielpolyester-afval (end-of-life kledij of industriële productieafval).

Een zestigtal professionals tekende op 20 november 2019 in Bergen present om deel te nemen aan het evenement, dat ook een platform wil aanbieden voor uitwisselingen tussen bedrijven welke geïnteresseerd zijn in nieuwe afzetgebieden voor hun gerecycleerde materialen en professionals uit de kunststofindustrie en hun klanten.

2 1 6

Opzetten van waardeketens

Zoals bekend hebben de opgezette waardeketens als doel om niet-concurrerende industriële spelers die in de hele sector actief zijn, samen te brengen, gaande van textielafval en de verschillende bewerkingen ervan, tot het eindproduct dat gerecycleerde materialen bevat. De verschillende waardeketens waaraan Fedustria-leden deelnemen, zijn al ver gevorderd en sommige hebben al heel concrete resultaten bereikt. Zo is Utexbel er bijvoorbeeld in geslaagd om een polyester/katoen garen te produceren dat voor 67% uit gerecycleerd (aangekondigd op Techtextil) bestaat.

Naast de ontwikkeling van deze waardeketens, bewaakt RETEX actief de milieu-impact van deze nieuwe productieroutes en analyseert het hun economische haalbaarheid.

3

Monitoring van de milieu-impact

Romain Breuil van CD2E gaf toelichting over de methodologie van milieuanalyse die wordt toegepast op de waardeketens om hun milieu-impact te bepalen. Uit de eerste resultaten van de vergelijking van de productie van gerecycleerde garens met die van nieuwe garens, blijkt dat de productie van gerecycleerde garens op heel wat criteria behoorlijk goed scoort, met name wat de klimaatopwarming betreft. Uit deze analyse komen ook de aandachts- en verbeterpunten naar voren in termen van milieu-impact in de waardeketen. In het kader van RETEX is het de bedoeling om een tiental levenscyclusinventarissen (LCI) uit te voeren: 2 LCI's voor polyester/katoengarens na uitrafelen, 2 LCI's voor 100% katoengarens na uitrafelen en 6 LCI's voor producten afkomstig uit gerecycleerde kunststofmaterialen.

4

Waardeketen van de kunststofverwerking - resultaten van uitgevoerde proeven en matchen van vraag en aanbod

Negen stromen van textielafval uit 100% polyester, einde levensduur of industrieel, die niet geschikt waren voor het klassiek spinproces, zijn door CENTEXBEL herwerkt via mechanische en thermische processen (versnippering, verdichting, thermogranulatie, extrusie, injection moulding, ...) en gekarakteriseerd voor gebruik in de kunststofverwerking. De aanwezigen konden de monsters zien en aanraken (oorspronkelijk afval, versnipperd en verdicht afval, korrels, multifilamenten, monofilamenten en profielen) en kennis maken met hun technische kenmerken. Het was de bedoeling om een soort marktplaats te creëren waar kunststofverwerkingsbedrijven hun belangstelling in een bepaalde textielafvalstroom kenbaar konden maken, in functie van de bewezen en gemeten kenmerken van het textielafval.

5 6

Interesse in gerecycleerde kunststofproducten? Wees er dan als de kippen bij!

Er werden al heel wat intentieverklaringen verzameld op basis van de presentaties, de uitwisselingen en de raadplegingen na de workshop. Bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn (via hun leveranciers) in gerecycleerde producten uit de kunststofindustrie, kunnen contact opnemen met Pierre Van Trimpont (pierre.van.trimpont@vkc.be). De ondertekende intentieverklaringen moeten uiterlijk op 6 december 2019 ingediend worden en de deadline voor het opzetten van waardeketen door Centexbel is 17 december 2019. Voor elke waardeketen zal er een lanceringsvergadering plaatsvinden vóór 17 januari 2020. De fysisch-chemische kenmerken van de bewerkte monsters kunnen worden opgevraagd bij Centexbel & VKC (dv@centexbel.be, pierre.van.trimpont@vkc.be).

Alle presentaties kunnen worden geraadpleegd op het RETEX extranet (www.dotheretex.eu).