OPROEP TOT DEELNAME

15 februari 2018

Het eerste jaar van RETEX zit er reeds op. Tijdens dit bewuste jaar heeft RETEX meer dan 200 spelers ontmoet uit de textiel - en recyclagewereld , zowel in Frankrijk, Wallonië als Vlaanderen. Tweehonderd spelers, bewust op zoek naar nieuwe oplossingen voor hun textielproducten, waarin steeds meer gerecycleerde materialen verwerkt worden of waarbij het cradle to cradle principe voorop staat.

RETEX, als platform voor innovatie en uitwisseling van ervaringen en informatie, bestudeert tal van nieuwe markten voor de afzet van gerecycleerde textielmaterialen. RETEX wenst een symbiose te ontwikkelen tussen textielwereld, wetenschap, technologie, ecologie en nieuwe business modellen.

In al deze domeinen wenst RETEX een cross- sectorale gedachtenwisseling, nieuwe ontwikkelingen en innoverende materialen tot stand te brengen teneinde de textielsector in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen te stimuleren om nieuwe doorbraken te realiseren.

Alle partners van het RETEX-project roepen alle geïnteresseerde firma's, personen en instanties op om deel te nemen aan het RETEX-project.

Indien u wenst

  • meer te weten te komen omtrent de opportuniteiten van de kringloopeconomie binnen de textielwereld 
  • een grensoverschrijdend professioneel netwerk te ontdekken
  • deel te nemen aan de collectieve projecten binnen RETEX
  • en nieuwe zaken ontwikkelen in dit kader ?

Graag ontvangen wij dan de bevestiging van uw deelname aan ons project via het invullen van de summiere vragenlijst  https://docs.google.com/forms/...