ADEME Hauts-de-France: een agentschap met oog voor de textielsector

04 februari 2019

De Regionale directies van het Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) kunnen dankzij hun lokale verankering concrete acties realiseren op het terrein, in de 17 regio's van Frankrijk waar ze aanwezig zijn, en dit, bij ondernemingen, gemeenschappen en particulieren.

Ademe Groupe 4895 © Laurent Warin

Textiel is voor de regionale directie van het ADEME voor Hauts-de-France een prioritair actiedomein, net als andere overkoepelende industriesectoren zoals plastic en de bouw. De Regionale directie is gevestigd op twee sites (Douai en Amiens) en steunt uiteenlopende initiatieven. Ze kan worden gevraagd om mee studie- of haalbaarheidsprojecten te financieren, bijvoorbeeld voor de integratie van gerecycleerd materiaal in een productielijn. Ze kan helpen bij de investering voor de aankoop van minder vervuilende machines, lijnen die minder afval produceren of die tijdens het proces warmte recupereren. "Onze hulp is als aansporing bedoeld, als incentive om een actie te deblokkeren," verklaart François Humbert, Ingenieur Kringloopeconomie, Waardeketens & Materiaalvalorisatie bij de Regionale directie van het ADEME voor Hauts-de-France.

Doordat de Regionale directie van Hauts-de-France zo dicht bij de actoren op het terrein staat, krijgt ze een totaalbeeld. Zo kan ze samen met de regionale partners bepalen welke beleidsterreinen het meest veelbelovend zijn en welke netwerkmogelijkheden er zijn binnen een waardeketen of met andere industriesectoren. "Door lokaal te werken wordt transport vermeden en kunnen ook lokale jobs verankerd worden," voegt François Humbert nog toe.

Maar overgaan naar een positieve of kringloopeconomie houdt vaak een gedragswijziging in, beklemtoont hij: "Het principe van kringloopeconomie toepassen engageert industriëlen ertoe om na te denken over wat in een lineaire economie allemaal wordt weggegooid, en hoe dit voor een ander doel gebruikt kan worden. De ondernemingen zijn vaak verplicht om hun werkwijzen te herzien." »

Het gewicht van grondstoffen

"Grondstoffen ontginnen is een van de stappen met de meest negatieve milieu-impact," benadrukt de Ingenieur kringloopeconomie. Dat in de textiel- en kledingsector alsmaar meer gerecycleerd materiaal wordt gebruikt, is een absolute prioriteit. Ander knelpunt zijn producten die uit verschillende materialen zijn vervaardigd: "als deze producten afgedankt worden, vormen ze een echte hersenbreker," preciseert hij.

Het ADEME steunt ook de sensibiliseringsacties bij het grote publiek. "Ook de consument - en dat zijn we allemaal - heeft een rol te spelen. Wij begeleiden en steunen initiatieven die nieuw consumptiegedrag bewerkstelligen," aldus François Humbert. Hij haalt de Fashion Green Days aan als voorbeeld, een evenement dat jaarlijks in Roubaix wordt georganiseerd (bekijk de reportage hier), gesteund door het ADEME en de Regionale raad van Hauts-de-France.

Foto : © Laurent Warin