38ste Dag van de Technologie UPTEX - CLUBTEX (in Tourcoing) met als thema "Waar naartoe met mijn textielafval?"

17 november 2016

Nieuwe waarden, nieuwe uitdagingen, een circulaire economie - de textielketen is volop in beweging. De textiel- en kledingindustrie is de sector met de op één na grootste milieu-impact in de wereld (studie Carbon Trust, 2011). Heel veel werkkledij wordt immers na verloop van tijd gewoon afgedankt, net als vlak linnen en stoffenresten.

Hoewel sommige bedrijven zich hier en daar zelf organiseren en samenwerken, blijft de sector met heel wat vragen zitten, die aanleiding geven tot verder onderzoek en nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieprojecten:

- Hoe kan ik mijn productieresten of afgedankte textielartikelen recyclen voor andere nuttige toepassingen? - Welke producten (zullen) worden gemaakt op basis van gerecycleerde vezels – en voor welke markten? - Hoe kunnen we kansen en mogelijkheden in andere markten, dus buiten de textielmarkt, beter opsporen? - Hoe kan het ontwerp van een product ervoor zorgen dat het gemakkelijker te recycleren is? - Wat zijn de obstakels? En waar zitten die precies? - Wat zijn de reglementaire beperkingen?

De 38ste Dag van de Technologie UPTEX - CLUBTEX, die plaatsvond op 17 november 2016, bracht meer dan 130 stakeholders samen rond dit thema. Eerst werd een stand van zaken geschetst van de laatste technologische nieuwigheden op het vlak van recycling en eco-ontwerp. Daarna werden ideeën uitgewisseld waarbij werd ingezoomd op een complexe sector: beschermende kleding en imagokleding. De industriële leveranciers van grote klanten zoals het Franse commissariaat van de landmacht, SNCF en Air France, pakten uit met hun knowhow in dit domein en hamerden op het belang van nauw overleg met klanten. Daarnaast illustreerden enkele designers op welke manier afval, dankzij een doordacht productontwerp, nuttig kan worden toegepast. Er is de laatste jaren duidelijk heel wat gebeurd in recyclingland en recycling is een volwaardige sector geworden, zo blijkt ook uit de getuigenissen van experts zoals Filatures du Parc en FERLAM. UPTEX en CD2E begeleiden momenteel verschillende projecten in de ruimere textielsector waaronder CALAFIL, met Wecosta als mooi voorbeeld van de transversaliteit van materialen.

Het was een goedgevulde dag met onverwachte ontmoetingen, waarbij de kiem werd gelegd voor veelbelovende projecten - een dag helemaal in het teken van de circulaire economie.