Kringloopeconomie, het schoolvoorbeeld van beroepskleding

04 februari 2019

Vanaf het ogenblik waarop het ontworpen wordt tot het moment dat het wordt afgedankt, volgt werkkleding een traject dat gunstig is voor de invoering van een recyclagesysteem.

Source Michel Lopez Sncf

Uniformen, van postbode tot gevangenisbewaarder, en beschermingsuitrusting moeten voldoen aan een uitvoerig bestek en een strikt regelgevend kader, dat voor de volledige levenscyclus bepaalt wat de gebruiksperimeter is. Zelfs als deze kleding na de gebruiksperiode nog in goede staat is, mag ze niet zomaar opnieuw gebruikt worden. Doordat ze gemarkeerd is - of het nu gaat om verwijzingen naar veiligheidsinstellingen (politie, douane) of om het logo van een privé- of overheidsbedrijf - komt ze zonder verwerking niet in aanmerking voor een tweede leven.

Tegelijkertijd voeren de regeringen inzake overheidsopdrachten een beleid dat rekening houdt met het ecologische belang, zoals het Engagement pour la Croissance Verte (ECV) in Frankrijk of de "Green Deal" van de Vlaamse overheid. In die context is FRIVEP ontstaan: Filière de Réemploi / Recyclage Industrielle des Vêtements Professionnels (Sector Hergebruik / Industriële recyclage van beroepskleding). Dit consortium verenigt verschillende actoren, van opdrachtgevers (Franse spoorwegen, Franse post, Franse ministeries (Defensie en Binnenlandse Zaken), tot industriëlen (TDV Industries), leveranciers van materiaal (Sympatex) of recyclagespecialisten (Blum).

De oplossingen die we tot nog toe voor afgedankte werkkleding hadden, zijn verbranding en ingraving, constateert Michel Lopez, aanspreekpunt Kringloopeconomie & afval van de Directie Duurzame ontwikkeling van de SNCF en coördinator van het FRIVEP-project bij de vereniging Orée. We moeten absoluut een milieuvriendelijkere oplossing vinden, verklaart Céline Boitchenkoff, verantwoordelijke Duurzame ontwikkeling bij La Poste, want "we mogen het toekomstig risico niet negeren dat de instelling niet is aangepast aan de evolutie van de samenleving." 

© Frivep Logo

Tests op ware grootte

In juli 2018 ging de experimentele fase van het FRIVEP-project van start, voor een periode van vijftien maanden en de verwerking van 20 à 25 ton voor acht opdrachtgevers. De bedoeling is om beroepskleding te karakteriseren en voor gemaakte materialen industriële afzetgebieden te vinden. Dankzij de informatie die de verschillende tests opleveren, en door deze globale aanpak kunnen eveneens de krijtlijnen geconfigureerd worden van de industrialisering van deze sector van de toekomst. De bedoeling is met name, beklemtoont Nicolas Nojac bij TDV Industries "om gerecycleerde stoffen te bekomen die de vereiste mechanische eigenschappen hebben voor beroepskleding."

In België eist de federale regering van haar overheidsinstellingen dat ze "duurzaam aankopen" en er wordt een kader voor goede praktijken ingevoerd op basis van de aankoopervaring van de verschillende federale diensten. Momenteel wordt gewerkt aan een testontwerp in verband met het hergebruik van werkkleding of ander textiel, in plaats van deze weg te gooien of te vernielen, verklaart Bart van Wemmel, Adviseur en Diensthoofd Aankoop en Logistiek van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bij de Federale overheidsdienst Justitie. "De invoering van een ecodesignbeleid zou wenselijk zijn, want dan kunnen de juiste vragen gesteld worden," verklaart hij, en hij voegt er nog aan toe dat de "Green Deal" die de Vlaamse regering heeft ingevoerd om de kringloopeconomie te ondersteunen, een eerste stap in de goede richting is.