Kringloopeconomie, het schoolvoorbeeld van beroepskleding

04 februari 2019

Vanaf het ogenblik waarop het ontworpen wordt tot het moment dat het wordt afgedankt, volgt werkkleding een traject dat gunstig is voor de invoering van een recyclagesysteem.

Source Michel Lopez Sncf

Uniformen, van postbode tot gevangenisbewaarder, en beschermingsuitrusting moeten voldoen aan een uitvoerig bestek en een strikt regelgevend kader, dat voor de volledige levenscyclus bepaalt wat de gebruiksperimeter is. Zelfs als deze kleding na de gebruiksperiode nog in goede staat is, mag ze niet zomaar opnieuw gebruikt worden. Doordat ze gemarkeerd is - of het nu gaat om verwijzingen naar veiligheidsinstellingen (politie, douane) of om het logo van een privé- of overheidsbedrijf - komt ze zonder verwerking niet in aanmerking voor een tweede leven.

Tegelijkertijd voeren de regeringen inzake overheidsopdrachten een beleid dat rekening houdt met het ecologische belang, zoals het Engagement pour la Croissance Verte (ECV) in Frankrijk of de "Green Deal" van de Vlaamse overheid. In die context is FRIVEP ontstaan: Filière de Réemploi / Recyclage Industrielle des Vêtements Professionnels (Sector Hergebruik / Industriële recyclage van beroepskleding). Dit consortium verenigt verschillende actoren, van opdrachtgevers (Franse spoorwegen, Franse post, Franse ministeries (Defensie en Binnenlandse Zaken), tot industriëlen (TDV Industries), leveranciers van materiaal (Sympatex) of recyclagespecialisten (Blum).

De oplossingen die we tot nog toe voor afgedankte werkkleding hadden, zijn verbranding en ingraving, constateert Michel Lopez, aanspreekpunt Kringloopeconomie & afval van de Directie Duurzame ontwikkeling van de SNCF en coördinator van het FRIVEP-project bij de vereniging Orée. We moeten absoluut een milieuvriendelijkere oplossing vinden, verklaart Céline Boitchenkoff, verantwoordelijke Duurzame ontwikkeling bij La Poste, want "we mogen het toekomstig risico niet negeren dat de instelling niet is aangepast aan de evolutie van de samenleving." 

Source Michel Lopez Sncf

Uniformen, van postbode tot gevangenisbewaarder, en beschermingsuitrusting moeten voldoen aan een uitvoerig bestek en een strikt regelgevend kader, dat voor de volledige levenscyclus bepaalt wat de gebruiksperimeter is. Zelfs als deze kleding na de gebruiksperiode nog in goede staat is, mag ze niet zomaar opnieuw gebruikt worden. Doordat ze gemarkeerd is - of het nu gaat om verwijzingen naar veiligheidsinstellingen (politie, douane) of om het logo van een privé- of overheidsbedrijf - komt ze zonder verwerking niet in aanmerking voor een tweede leven.

Tegelijkertijd voeren de regeringen inzake overheidsopdrachten een beleid dat rekening houdt met het ecologische belang, zoals het Engagement pour la Croissance Verte (ECV) in Frankrijk of de "Green Deal" van de Vlaamse overheid. In die context is FRIVEP ontstaan: Filière de Réemploi / Recyclage Industrielle des Vêtements Professionnels (Sector Hergebruik / Industriële recyclage van beroepskleding). Dit consortium verenigt verschillende actoren, van opdrachtgevers (Franse spoorwegen, Franse post, Franse ministeries (Defensie en Binnenlandse Zaken), tot industriëlen (TDV Industries), leveranciers van materiaal (Sympatex) of recyclagespecialisten (Blum).

De oplossingen die we tot nog toe voor afgedankte werkkleding hadden, zijn verbranding en ingraving, constateert Michel Lopez, aanspreekpunt Kringloopeconomie & afval van de Directie Duurzame ontwikkeling van de SNCF en coördinator van het FRIVEP-project bij de vereniging Orée. We moeten absoluut een milieuvriendelijkere oplossing vinden, verklaart Céline Boitchenkoff, verantwoordelijke Duurzame ontwikkeling bij La Poste, want "we mogen het toekomstig risico niet negeren dat de instelling niet is aangepast aan de evolutie van de samenleving."